rejstrikfirem.cz

logo RejstrikFirem.cz
TOPlist
Rejstřík firem (23) => Instituce a úřady. (30) => Státní organizace a úřady (40) => Úřady pro rozvoj vědy a technologií (2)
Úřady pro rozvoj vědy a technologií
Zobrazuji záznamy 1 až 20 z celkem 180.

Notice: Undefined index: txtQuery in /var/www/www/search.php on line 715

Geologie Rýmařov s.r.o.

Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrské a ložiskové geologie, vyhledávání a likvidace starých důlních děl, POPD a plány využití ložiska
web: http://www.crystal-treasury.com/geology/e-mail: kocandrlej@centrum.cztel.: +420 554211504
 

Hvězdárna a planetárium Plzeň, příspěvková organizace

Přednášky, výstavy, kurzy, kluby, kroužky a pozorování pro veřejnost a školy. Aktuální úkazy na obloze. Pozorování Slunce, meteorů, proměnných hvězd, zákrytů a komet
web: http://hvezdarna.plzen-city.cze-mail: hvezdarna@mmp.plzen-city.cztel.: +420 377388400
 

Agritec, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.

Výzkum technických plodin (olejniny, len přadný,olejný, konopí seté) a luskovin, geneticko-šlechtitelské metody, problematika tvorby odlišných odrůd, výzkum technologií pěstování, ochrany a využití plodin a luskovin.
web: http://www.agritec.cze-mail: agritec@agritec.cztel.: +420
 

Akademie věd ČR

Akademie věd České republiky byla zřízena zákonem č.283/1992 Sb. jako český nástupce dřívější Československé akademie věd. Je soustavou 59 vědeckých ústavů a 7 servisních pracovišť. Pracuje zde 6250 zaměstnanců, z nichž více než polovina jsou badatelé s
web: http://www.cas.cz/e-mail: info@cas.cztel.: +420
 

ALFATEST s.r.o.

Defektoskopie. Defektoskopické práce - nedestruktivní zkoušení metodami RT,UT,MT,PT,VT.
web: http://www.alfatest.cze-mail: alfatest@alfatest.cztel.: +420
 

Analab Praha spol. s r.o.

Chemická a mikrobiologická analýza potravin, kosmetiky, krmiv, potravinářských surovin.
web: http://www.analab.cze-mail: analab@volny.cztel.: +420
 

Analytické laboratoře Plzeň s.r.o.

Analytické, diagnostické, a expertizní centrum. Řešení technických, ekologických, přírodních a veterinárních problémů. Chemické, fyzikální, mikrobiologické rozbory, analýzy. Úřední odběr vzorků, zpracování soudně znaleckých posudků.
web: http://www.alplzen.cze-mail: info@alplzen.cztel.: +420
 

APTD s.r.o.

Výzkum, vývoj a výroba keramických výrobků a technologií.
e-mail: aptd@hka.czn.cztel.: +420
 

AQUA-CONTACT Praha v.o.s

Odběry a analýzy vzorků odpadních a povrchových vod, mikroskopické rozbory kalů, monitoring, průzkumné práce, návrhy a optimalizace technologií čištění odpadních a průmyslových vod, vedení zkušebních provozů.
web: http://www.aqua-contact.cze-mail: info@aqua-contact.cztel.: +420
 

Archeologický ústav AV ČR

Ústav je zaměřen na základní výzkum zahrnující časový úsek od starší doby kamenné do středověku. Zvláštní pozornost věnuje lovecké a sběračské společnosti v pozdním paleolitu, vztahu k životnímu prostředí a vývoji technologií od pravěku do časného středo
web: http://www.iabrno.cze-mail: sekretariat@iabrno.cztel.: +420
 

Archiv AV ČR

Archiv shromažďuje a zpracovává spisový materiál Akademie věd, archivní fondy předchozích vědeckých institucí a písemné pozůstalosti vědců působících na území našeho státu. Jeho vlastní vědecká činnost je zaměřena především na dějiny vědeckých institucí,
web: http://www.archiv.cas.cz/e-mail: sekretariat@archiv.cas.cztel.: +420
 

BETON Bohemia spol. s r.o.

Akreditovaná stavební laboratoř - technologie a zkoušky betonu a konstrukcí, drobná stavební činnost - rekonstrukce, půjčovna betonových stabilních čerpadel.
e-mail: beton_bohemia@volny.cztel.: +420
 

BETOTECH s.r.o.

Testování kvality stavebních materiálů. Kontrola hutnění pro zemní konstrukce. Zprostředkovatelská, obstaravatelská a poradenská činnost.
web: http://www.betotech.cz/e-mail: bt.beroun@betotech.cztel.: +420
 

Biofyzikální ústav AV ČR

Hlavními okruhy výzkumné činnosti: biofyzikální chemie makromolekul, biofyzika komplexů nukleových kyselin, biofyzika a bioinformatika genomů, molekulární cytologie a cytogenetika, kynetika buněčných populací.
web: http://www.iccbnet.cze-mail: webmaster@ibp.cztel.: +420
 

Biopharm, výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.

Farmakologický výzkum. Vývoj, servis a distribuce veterinárních léčiv, výroba vakciny proti kokcidióze drůbeže a antiparazitárních premixů pro lovnou zvěř.
web: http://www.bri.cze-mail: biopharm@bri.cztel.: +420
 

Botanický ústav AV ČR

Botanický ústav Akademie věd ČR.
web: http://www.parkpruhonice.cze-mail: ibot@ibot.cas.cztel.: +420
 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Vědeckovýzkumná organizace v oblasti dopravy.
web: http://www.cdv.cze-mail: cdv@cdv.cztel.: +420 548423711
 

Centrum stavebního inženýrství a.s.

Činnost zkušební laboratoře, experimentální ověřování ve stavebnictví, projektová činnost ve výstavbě.
web: http://www.csias.cze-mail: csias@csias.cztel.: +420
 

ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

Odborná instituce od r.1924.Je vědeckým poradním orgánem ministra zemědělství.Spoluvytváří strategii výzkumu a vývoje zemědělství,lesnictví,vod.hospodářství,potravinářství.Vyhodnocuje a popularizuje výsledky výzkumu,koord.10 vědeckých časopisů.
web: http://www.cazv.cze-mail: cazv@cazv.cztel.: +420
 

Česká ekonometrická společnost sdruzeni

Rozvoj teoretické ekonomie, ekonometrie a jejich aplikací.
web: http://vosvrdaweb.utia.cas.cz/EcoSoc/index.htme-mail: eo@utia.cas.cztel.: +420
 


PŘIDAT FIRMU DO:

Stránka vygenerována
za 0.35595 s