rejstrikfirem.cz

logo RejstrikFirem.cz
TOPlist
Rejstřík firem (23) => Instituce a úřady. (30) => Státní organizace a úřady (40)
Úřady a organizace státní správy
Zobrazuji záznamy 1 až 20 z celkem 221.

Notice: Undefined index: txtQuery in /var/www/www/search.php on line 715

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic.
web: http://www.czechinvest.orge-mail: marketing@czechinvest.orgtel.: +420 296342500
 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Oficiální stránky ministerstva, vymezení působnosti ministerstva, informační registry, informace z resortu
web: http://www.justice.cz/e-mail: posta@msp.justice.cztel.: +420 221997111
 

Notářská komora České republiky

Notářská komora ČR, seznam notářů, notářský řád, konkurzy, notářské komory, činnost notáře, notářský tarif, statistika, rejstřík zástav movitých věcí, Mezinárodní unie latinského notářství (U.I.N.L.) a notáři ve světě
web: http://www.nkcr.cze-mail: nkcr@nkcr.cztel.: +420 224921258
 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

SÚJB vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany
web: http://www.sujb.cze-mail: press@sujb.cztel.: +420 221624111
 

Úřad městské části Praha - Královice

Úřad městské části Praha - Královice
e-mail: kralovice@zris.mepnet.cztel.: +420 267711044
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

NATURA 2000, CITES, Jeskyně, Ústřední seznam ochrany přírody, Záchranné programy, Fond pozemků ve zvláště chráněných územích, stanoviska, expertní posudky, inventarizační průzkumy, mapování, plány péče o krajinu, odborná, vědecká a znalecká činnost.
web: http://www.nature.cze-mail: aopkcr@nature.cztel.: +420
 

Akademie věd ČR

Akademie věd České republiky byla zřízena zákonem č.283/1992 Sb. jako český nástupce dřívější Československé akademie věd. Je soustavou 59 vědeckých ústavů a 7 servisních pracovišť. Pracuje zde 6250 zaměstnanců, z nichž více než polovina jsou badatelé s
web: http://www.cas.cz/e-mail: info@cas.cztel.: +420
 

Analab Praha spol. s r.o.

Chemická a mikrobiologická analýza potravin, kosmetiky, krmiv, potravinářských surovin.
web: http://www.analab.cze-mail: analab@volny.cztel.: +420
 

AQUA-CONTACT Praha v.o.s

Odběry a analýzy vzorků odpadních a povrchových vod, mikroskopické rozbory kalů, monitoring, průzkumné práce, návrhy a optimalizace technologií čištění odpadních a průmyslových vod, vedení zkušebních provozů.
web: http://www.aqua-contact.cze-mail: info@aqua-contact.cztel.: +420
 

Asociace krajů České republiky sdruzeni

Zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů.
web: http://www.kr-urady.cze-mail: indrova@kr-s.cztel.: +420
 

BETON Bohemia spol. s r.o.

Akreditovaná stavební laboratoř - technologie a zkoušky betonu a konstrukcí, drobná stavební činnost - rekonstrukce, půjčovna betonových stabilních čerpadel.
e-mail: beton_bohemia@volny.cztel.: +420
 

Celní ředitelství Praha

Orgány státní správy s působností v oblasti celnictví, celní politiky, celních sazeb, celní statistiky a dalších oblastech stanovených Celním zákonem nebo zvláštním zákonem.
web: http://www.cs.mfcr.cz/e-mail: posta1701@cs.mfcr.cztel.: +420
 

 

Celní úřad Praha VI

Celní úřad s pobočkou v Praze-Uhřiněvesi.
web: http://www.cs.mfcr.cz/scripts/custoff/Search.aspe-mail: posta1764@cs.mfcr.cztel.: +420
 

Centrum stavebního inženýrství a.s.

Činnost zkušební laboratoře, experimentální ověřování ve stavebnictví, projektová činnost ve výstavbě.
web: http://www.csias.cze-mail: csias@csias.cztel.: +420
 

Česká ekonometrická společnost sdruzeni

Rozvoj teoretické ekonomie, ekonometrie a jejich aplikací.
web: http://vosvrdaweb.utia.cas.cz/EcoSoc/index.htme-mail: eo@utia.cas.cztel.: +420
 

Česká energetická agentura

Posláním České energetické agentury je iniciovat, podporovat a uskutečňovat aktivity vedoucí k úsporám energie a ke snižování negativních dopadů na životní prostředí. ČEA mimo jiné vykonává činnosti spojené s Národním programem (zákon č.406/2000 Sb.)
web: http://www.ceacr.cze-mail: info@ceacr.cztel.: +420
 

Česká geologická služba - Geofond

Shromažďuje, trvale uchovává, odborně zpracovává a zpřístupňuje výsledky provedených geologických prací a umožňuje jejich využití pro potřeby vědy, ochrany a rozvoje nerostných zdrojů, pro péči a tvorbu životního prostředí i pro územní plánování.
web: http://www.geofond.cze-mail: geofond@geofond.cztel.: +420
 

Česká parazitologická společnost sdruzeni

Parazitologii v rámci základního a aplikovaného výzkumu, na univerzitách, v hygienické službě, v humánně i veterinárně zaměřených diagnostických laboratořích.
web: http://www.parazitologie.cze-mail: libuse.kolarova@ipvz.cztel.: +420
 

Česká silniční společnost sdruzeni

Činností je pořádání odborných akcí jako jsou konference, semináře nebo firemní prezentace. Sekce využívají a podporují šíření nejnovějších poznatků daného oboru a čerpají z domácích i zahraničních odborných zdrojů. Pořádání odborných akcí jako jsou konf
web: http://www.silnicnispolecnost.cze-mail: info@silnicnispolecnost.cztel.: +420
 


PŘIDAT FIRMU DO:

Stránka vygenerována
za 0.53144 s